Rechtsgebieden:
insolventierecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht

Leen de Jong (1965) is in 1990 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1991 werkt hij als advocaat in Woerden.

Leen wordt door de rechtbank regelmatig benoemd tot curator in faillissementen. Hij adviseert bedrijven rond reorganisaties en doorstarts. Verder staat hij bestuurders bij in diverse ondernemingsrechtelijke kwesties, bijvoorbeeld bij geschillen tussen aandeelhouders.

Naast het insolventie- en ondernemingsrecht richt Leen zich in het bijzonder op het familierecht, waaronder echtscheidingszaken en verdelingskwesties. Leen is voormalig docent echtscheidingsprocesrecht en alimentatierekenen in de beroepsopleiding voor de advocatuur en heeft ruime ervaring op dit gebied. Ook in familiezaken staat Leen graag en met regelmaat ondernemers bij.

Leen heeft de volgende specialisatieopleidingen gevolgd: - INSOLAD Grotiusopleiding Insolventierecht (afgerond in 2007); - Financiële Economie voor curatoren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afgerond in 2011).

Leen is secretaris geweest van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woerden (PKN). Hij heeft in het verleden verder diverse bestuursfuncties vervuld in de Woerdense tenniswereld en is jarenlang adviseur geweest van de Rechtswinkel Woerden en omstreken. Ook is hij bestuurslid geweest van Inloop- en Opvanghuis “De Meerpaal” in Woerden.

Terug naar overzicht Team