Trouwen in gemeenschap van goederen is binnenkort niet langer de standaard. Op 29 maart 2017 kreeg het wetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’, waarin dit onderwerp wordt geregeld, een nipte meerderheid in de Eerste Kamer.

 

Huidige wetgeving: trouwen in algehele gemeenschap van goederen

Als partners voorafgaand aan hun huwelijk geen afspraken maken door huwelijkse voorwaarden op te laten stellen bij een notaris, trouwen zij in de huidige situatie in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen van beide partners samen worden, ook als een van de echtgenoten meer inbrengt dan de andere.  Hierbij kan gedacht worden aan spaargeld, een huis, een onderneming, maar ook de studieschuld. Daarnaast wordt alles wat de partners tijdens het huwelijk verkrijgen automatisch gemeenschappelijk. Nederland is momenteel een van de weinig landen waar de overgrote meerderheid van de huwelijken in gemeenschap van goederen gesloten wordt.

 

Nieuwe wetgeving: trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Met de nieuwe wet geldt voortaan voor wie niks laat vastleggen een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd, wordt wel gedeeld. Vermogen van vóór het huwelijk blijft privébezit. Alles wat door een schenking of erfenis is verkregen of zal worden verkregen, blijft of wordt automatisch privévermogen. Alleen wanneer bijvoorbeeld de erflater expliciet heeft bepaald dat de erfenis de beide echtelieden zal toekomen, zal het gaan behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap.

Echtparen die wél in volledige gemeenschap van goederen willen trouwen, of een andere regeling willen treffen, kunnen dat laten vastleggen bij een notaris.

 

Geen terugwerkende kracht

De wet zal niet met terugwerkende kracht gelden. Dit betekent dat de wet alleen betrekking zal hebben op huwelijken die zijn gesloten nadat de wet in werking is getreden. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp ontvangen? Neem dan contact op met één van onze advocaten op telefoonnummer 0348-434 455 of stuur een e-mail naar info@rc-dj.nl.