Bij twee op de drie vrouwen is tijdens de scheiding niets afgesproken over de oudedaguitkering. Een derde van de vrouwen is er niet van op de hoogte dat ze daar bij een scheiding iets over zouden moeten vastleggen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Motivaction op 9 juni 2017 publiceerde. Een kwart van de gescheiden vrouwen heeft geen idee dat zij tijdens hun huwelijk pensioen hebben opgebouwd. Bij laagopgeleide vrouwen is dat percentage zelfs 41 procent.

In tegenstelling tot wat veel vrouwen denken, heeft een scheiding wel degelijk invloed op het pensioen. Het kan dan ook ingrijpende gevolgen hebben wanneer hier in een scheidingsprocedure geen afspraken over worden gemaakt. Vrouwen kunnen in het slechtste geval een lager pensioen ontvangen, dan waar zij eigenlijk recht op hebben.

Bij een normale procedure geldt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Trouw je in gemeenschap van goederen, dan moeten de pensioenrechten die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd worden verdeeld. U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van deze oudedagvoorziening. Er moet dan wel binnen twee jaar na de scheiding een bericht gaan naar het pensioenfonds waar het pensioen is opgebouwd. Het pensioenfonds betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner.

Overigens is het voor scheidende stellen ook mogelijk om afwijkende afspraken te maken in een echtscheidingsconvenant. Ze kunnen bijvoorbeeld een andere verdeling kiezen of afstand doen van het recht op pensioen van de ex-partner.

Wie dat niet doet behoudt wel het recht op zijn of haar deel van het pensioen. Maar, de uitbetaling wordt er niet gemakkelijker op. Na twee jaar hoeven pensioenfondsen namelijk niet meer mee te werken aan verdeling. Dan moet iemand contact opnemen met de ex-partner om een deel van het pensioen op te eisen. Dat contact kan soms onprettig zijn. Deze procedure verloopt bovendien regelmatig via de kantonrechter.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, op telefoonnummer 0348-434 455 of stuur een e-mail naar info@rc-dj.nl.