Verhuizen met de kinderen na het beëindigen van de relatie?

Wilt u na echtscheiding of de verbreking van de samenleving verhuizen met uw minderjarige kinderen? Dan dient u zich er bewust van te zijn dat u dit niet in alle gevallen zomaar kunt doen. Oefent u samen met uw ex-partner het gezag uit over de kinderen, dan dient u voor de verhuizing  namelijk toestemming te hebben van de andere ouder.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders zich hier niet bewust van zijn en de kinderen zonder toestemming van de ouder met zich meenemen. In deze blog vertellen wij u meer over het verhuizen met kinderen na het beëindigen van een relatie.

Gezamenlijk gezag

Wanneer uw kinderen gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn geboren, oefent u automatisch het gezamenlijk gezag uit over uw kinderen. Daarnaast kan gezamenlijk gezag ontstaan als dit op gezamenlijk verzoek is aangetekend in het gezagsregister. Het beëindigen van een relatie (al dan niet door echtscheiding) verandert in principe niets in de gezagsuitoefening, tenzij hier expliciet om wordt verzocht.

Als u met uw ex-partner het gezamenlijk gezag uitoefent, dan dient u toestemming te hebben van uw ex-partner voor een voorgenomen verhuizing met de kinderen. Ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen, bepalen namelijk ook gezamenlijk waar de (hoofd)verblijfplaats van de kinderen is.

Vervangende toestemming

Mocht uw ex-partner geen toestemming geven voor de verhuizing en u wenst toch met de kinderen te verhuizen, dan kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen. Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek zal de rechter de belangen van het kind afwegen tegen andere belangen zoals die van de verhuizende ouder en de áchterblijvende’ ouder. Bij deze belangafweging betrekken rechters aspecten als de noodzaak om te verhuizen, de leeftijd van de minderjarige en de mate waarin de minderjarige is geworteld in zijn omgeving. Afhankelijk hiervan zal de rechter al dan niet vervangende toestemming geven. Als sprake is van een co-ouderschap of een verhuizing op grote afstand / het buitenland, dan zal de rechter vaak strenger toetsen, omdat vaststaat dat de verhuizing dan een grote impact zal hebben op het contact tussen de kinderen en de andere ouder.

Toestemming achteraf mogelijk?

Verhuist u zonder dat u hiervoor toestemming hebt gekregen van uw ex-partner? Uw ex-partner kan u via de rechter verbieden om te verhuizen dan wel de rechter vragen om u te gebieden terug te verhuizen met de kinderen. Uit de praktijk blijkt dat een ouder die zonder toestemming is verhuisd bij de rechter vaak in de min staat. Eigenrichting wordt door rechters niet gewaardeerd. Deze ouder moet een erg goede reden hebben, wil de rechter een verhuizing niet terug draaien. Uiteraard kunnen wij dit altijd voor u proberen, mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden.

Eenhoofdig gezag

Als u alleen het (eenhoofdig) gezag over de kinderen uitoefent, dan mag u als ouder ook alleen over de (hoofd)verblijfplaats van uw kinderen beslissen. U heeft dan ook geen toestemming van de andere ouder nodig indien u met de kinderen wenst te verhuizen. In dat geval bent u op grond van de wet wel verplicht de andere ouder op de hoogte te stellen en te raadplegen over de (voorgenomen) verhuizing.

Uit rechtspraak is gebleken dat in bepaalde gevallen toch toestemming voor de verhuizing van de andere ouder is vereist ondanks dat er sprake is van eenhoofdig gezag. Een verhuizing van de kinderen kan de voortzetting van de omgang tussen de kinderen en de andere ouder namelijk belemmeren. In een dergelijk geval kan de verhuizing alsnog worden geblokkeerd door de andere ouder indien de rechter van oordeel is dat de belangen van de kinderen onaanvaardbaar in het gedrang komen bij de verhuizing. Uw vrijheid om zelf te kiezen om met de kinderen te verhuizen wordt dus begrensd door de belangen van de kinderen.

Conclusie

Ons advies is om juridisch advies in te winnen voorafgaand aan een voorgenomen verhuizing met uw kinderen, zowel bij eenhoofdig en gezamenlijk gezag. Wij kunnen u adviseren welke stappen u dient te nemen en kunnen zo nodig vervangende toestemming voor u vragen. Bent u zonder toestemming van de andere ouder al verhuisd? Ook dan adviseren wij u om juridisch advies in te winnen.

Bregje Volkers, oktober 2018