Als ouders niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt alleen de moeder volgens de huidige wetgeving het ouderlijk gezag over het kind. De ongehuwde partner die zijn of haar kind erkent, verkrijgt op grond van de huidige wetgeving niet automatisch het gezag. Gehuwde ouders en geregistreerd partners krijgen dit daarentegen wel van rechtswege. Vanwege deze ongelijkheid komt D66 nu met een initiatiefwetsvoorstel. In dat wetsvoorstel zouden ongetrouwde ouders in het vervolg automatisch het gezag moeten krijgen als ze hun kind erkennen. Als reden voor het wetsvoorstel wordt aangegeven dat er sprake is van onvoldoende voorlichting aan ouders. Dit heeft tot gevolg dat er na het beëindigen van de relatie problemen en strijd kunnen ontstaan tussen de ouders over de te nemen beslissingen in het kader van de verzorging en opvoeding over hun kind(eren).

 

Huidige wetgeving over gezag

In Nederland staan alle kinderen onder de 18 jaar volgens de wet onder het gezag van één of beide ouders. Als gezaghebbende ouder beslis je over belangrijke zaken voor de minderjarige. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan medische handelingen, schoolkeuze, het aanvragen van een paspoort, etc. Gezag over een kind is iets anders dan erkenning van een kind. Erkenning gaat over de vraag van wie een kind juridisch afstamt. Daaruit ontstaat ook een onderhoudsplicht.

Is een man gehuwd of geregistreerd partner met de moeder, dan is hij automatisch (wettelijk) de vader van zijn kind. Dit houdt in dat hij van rechtswege – dus zonder hiervoor een handeling te hoeven verrichten – het gezamenlijk ouderlijk gezag over zijn kind krijgt. In andere gevallen krijgt alleen de moeder het ouderlijk gezag over het kind. De vader dient zijn kind dan eerst te erkennen. Dit dient hij te doen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar hij woonachtig is. Na de erkenning door de vader kunnen de ouders gezamenlijk het gezag voor de vader aanvragen bij de rechtbank. Daarvoor is dus de toestemming van de moeder vereist. Sinds enkele jaren kan dit ook digitaal worden aangevraagd, waarvoor beide ouders dienen in te loggen met hun eigen DigiD.

Hetzelfde geldt overigens voor de vrouwelijke echtgenote of geregistreerd partner van de moeder. Voor de vrouwelijke partner van de moeder geldt wel de voorwaarde dat er sprake moet zijn geweest van een onbekende donor.

Veel ongehuwde ouders weten echter niet dat voor het verkrijgen van gezag dus een tweede handeling (na erkenning) nodig is, om als ouders dezelfde rechten over hun kind te verwerven.

 

Het initiatiefwetsvoorstel

D66 vindt het verschil tussen gehuwde en ongehuwde ouders “onlogisch, oneerlijk en niet meer van deze tijd”. Veel kinderen worden tegenwoordig immers niet meer in een huwelijk geboren. Als deze stellen het gezag over hun kinderen niet regelen en later uit elkaar gaan, is het voor de ouder zonder gezag veel lastiger om dit alsnog te verkrijgen. Als de moeder dan niet meewerkt en haar toestemming niet verleent, moet de ouder zonder gezag een juridische procedure starten bij de rechtbank om dit alsnog te krijgen.

D66 wil daarom de wet wijzigen met als doel een directe koppeling te maken tussen erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners. Indien het wetsvoorstel door zowel de Tweede als de Eerste Kamer komt en wordt aangenomen, zal een ongehuwde partner na erkenning van zijn/haar kind bij de gemeente dan van rechtswege – samen met moeder – belast zijn met het ouderlijk gezag.

 

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0348-434 455 of e-mailadres info@rc-dj.nl. Wij helpen u graag verder.