Nieuwsberichten

15-11-2018

Verhuizen met de kinderen na het beëindigen van de relatie?

Wilt u na echtscheiding of de verbreking van de samenleving verhuizen met uw minderjarige kinderen? Dan dient u zich er bewust van te zijn dat u dit niet in alle […]
14-11-2018

Indexering alimentatie 2019: 2,0%

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging.   Met ingang van 1 januari 2019 gaan de vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en […]
05-10-2018

Ontbinding van een B.V.

In de statuten van een B.V. is meestal een regeling opgenomen voor de manier waarop een B.V. kan worden ontbonden. Wanneer de aandeelhouders het besluit tot ontbinding nemen, is de […]
21-02-2018

Cliënten beoordelen ons met een 9,3!

Roest Crollius De Jong Advocaten vindt het belangrijk om te weten wat onze cliënten van onze dienstverlening vinden. Wij werken daarom samen met klantenvertellen.nl om onze werkzaamheden te laten reviewen. […]
11-07-2017

Belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over de hoogte van de billijke vergoeding bij ontslag vanwege schending wettelijke voorschriften

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in het arbeidsrecht. Hij heeft geoordeeld dat wanneer een werknemer vanwege zijn of haar ontslag door de rechter […]
13-06-2017

Twee op de drie vrouwen maakt over pensioen bij scheiding geen afspraken

Bij twee op de drie vrouwen is tijdens de scheiding niets afgesproken over de oudedaguitkering. Een derde van de vrouwen is er niet van op de hoogte dat ze daar […]
29-05-2017
transitievergoeding

Wetsvoorstel compensatie van de transitievergoeding bij ontslag

Op 20 maart 2017 is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Kamerstuk 34 699). Doel […]
10-05-2017
wetboek

Gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kind: uitzondering of regel?

Als ouders niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt alleen de moeder volgens de huidige wetgeving het ouderlijk gezag over het kind. De ongehuwde partner die zijn […]
12-04-2017
trouwen

Trouwen in gemeenschap van goederen binnenkort niet meer de standaard

Trouwen in gemeenschap van goederen is binnenkort niet langer de standaard. Op 29 maart 2017 kreeg het wetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’, waarin dit onderwerp wordt geregeld, een nipte meerderheid […]
23-03-2017
Politieverhoor

Recht op bijstand van een advocaat bij politieverhoor

Sinds 1 maart 2016 hebben verdachten van strafbare feiten die zijn aangehouden door de politie of een andere opsporingsinstantie – of die zijn uitgenodigd om verhoord te worden – recht […]
06-03-2017
Teveel huur

Huurovereenkomst met nieuwe Wet Doorstroming Huurmarkt

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking getreden. De wet zou bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als de […]
21-02-2017
Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een tijdelijk contract mag na 1 januari 2015 in beginsel geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Hierop geldt één uitzondering: uw werkgever heeft zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die een concurrentiebeding […]