Recht en familie


Meestal gaat het goed in de familie, maar helaas lopen dingen soms ook anders dan gedacht. Wanneer partijen (of een van hen) besluiten tot een echtscheiding, dan wel tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap, zullen wij altijd eerst proberen om in overleg tot afspraken te komen. Het zelf maken van afspraken (op maat) is dikwijls beter dan de rechter tot een beslissing te laten komen, waar beide partijen misschien niet helemaal tevreden over zijn.

Lukt het niet om onderling tot een regeling te komen dan wordt de zaak aan de rechter voorgelegd. Ook daar zoeken wij steeds naar de beste oplossing.

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan:
- het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling
- het vaststellen of wijzigen van een (kinder)alimentatie
- problemen rondom gezag of de informatievoorziening over kinderen
- afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
- boedelscheidingen en (verdeling of verevening van) pensioenrechten.

Uiteraard helpen wij ook mensen die niet getrouwd zijn (geweest) maar hebben samengewoond, ook wanneer zij geen samenlevingsovereenkomst hebben gesloten.

Het komt ook voor dat er binnen een familie geschillen zijn over erfenissen die verdeeld moeten worden. Als u daar onderling niet uitkomt, kunnen wij helpen daar een oplossing voor te vinden.

Ook voor andere familierechtelijke aangelegenheden, zoals naamswijziging, meerderjarigverklaring en gezag en omgangskwesties, kunt u bij ons terecht.

Terug naar overzicht Rechtsgebieden