Recht en schulden


Mensen kunnen door allerlei omstandigheden in financiële problemen geraken. Dat kan leiden tot faillissement of een schuldsanering.

Ons kantoor heeft specialisten die u kunnen helpen om uit die problemen te komen. Er is soms (veel) meer mogelijk dan u denkt. Hebt u wel eens gedacht aan het afkopen van uw schulden?

Wij staan ook ondernemers bij die problemen hebben met de curator van hun failliete onderneming. Wordt u aangesproken omdat een curator meent dat u uw taak als bestuurder niet naar behoren hebt uitgevoerd, helpen wij u graag om tot een oplossing te komen c.q. assisteren wij u in een eventuele procedure.

Terug naar overzicht Rechtsgebieden